QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN VỀ VIỆC HỌC E-LEARNING CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

Quy định | 04/04/2020 | 2029 |

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN VỀ VIỆC HỌC E-LEARNING

CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

 

Việc học E-learning được nhà trường công nhận là hình thức học chính thức, điểm thành phần trong quá trình học e-learning được công nhận tương đương như việc học trên lớp bình thường. Do đó, yêu cầu sinh viên:

 • Học, xem video và làm bài tập trên trang website theo yêu cầu tiến độ của GV.  Không giới hạn số lần xem video, số lần làm bài tập trên website.
 • Tham gia tối thiểu 80% tương tác trực tuyến.
 • Trang phục lịch sự khi tham gia tương tác trực tuyến; vào lớp đúng giờ, tôn trọng quy định của giảng viên; tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến.
 • Kiểm tra/đánh giá: 02 bài viết (các kỹ năng: nghe, đọc, viết), 02 bài nói.
 • Sinh viên chỉ được tham dự kỳ thi (trực tiếp, tại trường) khi:
  • Làm đầy đủ các bài tập trên website,
  • Tham gia tối thiểu 80% số buổi tương tác trực tuyến,
  • Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở