Một số qui định về quản lý lớp học AV buổi tối

Quy định | 07/07/2007 | 4254 |

Nhằm tạo điều kiện cho việc giảng dạy và học tập của các lớp anh văn buổi tối tại trường, Ban Điều Hành xin thông báo đến Giảng viên và Học viên các qui định sau:

 

A. Về phía giảng viên:

  1. Giảng viên có trách nhiệm điểm danh học viên trong các buổi lên lớp của mình một cách nghiêm túc để có thể đánh giá điểm chuyên cần của người học một cách chính xác.
  2. Chỉ cho phép thi, đánh giá và báo cáo điểm của những SVHS có tên trong danh sách lớp mình phụ trách hoặc danh sách dự thi do Ban Điều Hành TTNN cung cấp.
  3. Giảng viên có trách nhiệm giúp cán bộ quản lý của BĐH ổn định sĩ số lớp theo danh sách đăng ký. Những học viên không có tên trong danh sách dự thi hoặc không có biên lai nộp học phí đúng hạn phải được mời ra khỏi lớp và ghi lại tên, lớp học chính khóa để báo cáo với Phòng CTCTHSSV.

B. Về phía học viên:

  1. Chỉ theo học tại những lớp mình đã ghi danh đăng ký do Ban Điều Hanh cung cấp cho Giảng viên phụ trách lớp. Trong trường hợp HSSV học và thi kiểm tra không đúng danh sách lớp qui định, kết quả kiểm tra của người học sẽ không được công nhận.
  2. Nhân viên Ban Điều Hành sẽ kiểm tra và báo cáo những trường học HSSV cố tình tránh việc nộp học phí hoặc lệ phí thi cho Phòng CTCTHSSV xử lý.
  3. Kết quả học tập và thi của SVHS không có trong danh sách lớp và danh sách thi sẽ không được công nhận.
  4. Những trường hợp HSSV thi hộ, hoặc nhờ thi hộ sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui chế đào tạo chính khóa.

Khóa Đang Học - Sắp Mở