Quy chế thi và cấp chứng nhận năng lực tiếng anh tương đương bậc 2/6

Quy định | 29/06/2020 | 1552 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ 

THI VÀ CẤP CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 2/6

 • Căn cứ thông tư hướng dẫn số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam,
 • Căn cứ thông tư hướng dẫn số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học tiếng anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng,
 • Căn cứ thông tư số 20/2019/TT-BGD ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ – BDG ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên,
 • Căn cứ vào điều kiện và năng lực của Nhà trường.

Nhằm tạo điều kiện để HSSV của trường tham dự kỳ thi chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam theo qui định của trường. Nhà trường sẽ tổ chức các kỳ sát hạch và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương cho HSSV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Chứng nhận này chỉ có giá trị nội bộ.

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Về kiến thức:

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai đơn; phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng:

a. Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b. Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c. Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d. Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

Chương trình và nội dung kiểm tra được đăng tải trên trang web của trường, địa chỉ http://englishcenter.caothang.edu.vn/ và Sổ tay sinh viên học sinh của trường.

II. QUY CHẾ THI:

1. Kế hoạch thi:

 • Thời gian đăng ký: Trước ngày thi 04 ngày theo lịch đã thông báo.
 • Ngày thi: Căn cứ theo kế hoạch của Trung Tâm Ngoại ngữ thông báo.
 • Công bố kết quả: Sau khi thi 01 tuần.
 • Thời gian phúc khảo: 01 tuần kể từ ngày công bố kết quả.
 • Công bố kết quả phúc khảo: 01 tuần kể từ ngày nhận đơn phúc khảo
 • Cấp giấy chứng nhận: 03 tuần kể từ ngày công bố kết quả.

2. Thủ tục đăng ký

 • Giấy tùy thân có dán ảnh (chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ học sinh, thẻ sinh viên)
 • 1 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng)
 • Điền và nộp phiếu đăng ký thi (có sẵn tại phòng ghi danh)
 • Nộp lệ phí thi: thực hiện theo quy định về các mức học phí của Trung tâm Ngoại ngữ đã được Giám hiệu duyệt.

3. Hình thức - thể lệ thi:

 • Thí sinh phải dự kiểm tra đủ 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc hiểu, viết.
 • Kỹ năng Nghe gồm 4 phần, 20 câu - thời gian 30 phút;
 • Kỹ năng Đọc hiểu và kỹ năng Viết –  được tích hợp trong 01 bài thi gồm 9 phần; thời lượng 75 phút. 08 phần đầu được thi theo hình thức trắc nghiệm và một phần cuối cùng thi tự luận.
 • Kỹ năng Nói, sử dụng những mẫu câu và từ vựng ở trình độ A2 để giao tiếp thành công một tình huống phỏng vấn xin việc. Thời gian chuẩn bị 03 phút, hỏi và trả lời 05 phút cho mỗi thí sinh.
 • Thang điểm: 10 điểm cho mỗi kỹ năng.

4. Công nhận kết quả và xếp loại:

- Điều kiện công nhận kết quả đạt yêu cầu:

 • Tổng điểm 4 kỹ năng thi đạt ≥ 20 điểm, trong đó chỉ cho phép 01 kỹ năng < 5 điểm nhưng phải đạt >= 3 điểm (bài thi tích hợp đánh giá kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết được nhân hệ số 2).
 • Thí sinh được bảo lưu điểm các kỹ năng thi đạt trong vòng 12 tháng kể từ ngày công bố kết quả (bảo lưu 01 lần, tính theo khóa thi).

Lưu ý: Trường hợp thí sinh chưa đạt yêu cầu các kỹ năng đọc hoặc viết trong các kỳ thi trước đây (còn thời hạn bảo lưu), thí sinh buộc phải thi lại bài thi đọc – viết (nay được tích hợp trong một bài).

III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI

          Hội đồng thi gồm các thành viên gồm: chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng, các ủy viên như sau:

 • Chủ tịch Hội đồng:             Hiệu trưởng trường
 • Phó chủ tịch Hội đồng:       Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo
 • Các ủy viên: là các thành viên phụ trách trung tâm ngoại ngữ do Hiệu trưởng chỉ định

IV. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

 • Giấy chứng nhận sẽ do Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ký. Sinh viên có nhu cầu lấy giấy chứng nhận sẽ làm thủ tục đăng ký. Sau 3 tuần kể từ ngày niêm yết kết quả thi, BĐH Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho thí sinh thi đạt yêu cầu và đã đăng ký nhận giấy chứng nhận.
 • Thời gian phát giấy chứng nhận kéo dài 2 tuần. Những giấy chứng nhận không được nhận trong khoảng thời gian nói trên sẽ được phát cùng với khóa sau. Ban điều hành chỉ lưu giữ giấy chứng nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp. Quá thời hạn trên, những giấy chứng nhận không người nhận sẽ được hủy theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                       

- Các khoa và Bộ môn;

- Các phòng chức năng;

- Trung tâm NN;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lê Đình Kha


Khóa Đang Học - Sắp Mở