Thông báo

Thông báo ghi danh anh văn học online khóa 02 (Khai giảng ngày 01/06/2020)
Lịch ghi danh khóa học KH75, khai giảng ngày 01/06/2020
     Trung Tâm Ngoại Ngữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2020 như sau:
Thông báo ghi danh anh văn học online khóa 01 (Khai giảng ngày 06/04/2020)

Khóa Đang Học - Sắp Mở