Lịch thi dành cho Sinh viên đã đăng ký thi lại A1, A2, A3

Lịch thi | 01/10/2020 | 3508 |

LỊCH THI DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN

ĐÃ ĐĂNG KÝ THI LẠI

 

TT LỚP HỌC PHÒNG THI NGÀY THI
1 A1 F5.14 Thứ 2 (12/10/2020)
17h30 - 20h40
3 A3 F5.10 , F5.11 , F5.12
(Xem danh sách)
2 A2 F5.8 Thứ 3 (13/10/2020)
17h30 - 20h40

Lưu ý:

- Sinh viên đi thi đem theo giấy tờ tùy thân (Thẻ SV, CMND hoặc bằng lái xe).

- Sinh viên đến trể quá 15 phút không được vào phòng thi.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 


Khóa Đang Học - Sắp Mở