Lịch thi ngày 13/05/2018

Lịch thi | 11/05/2018 | 7760 |

Chú ý: 

- Thí sinh thi chứng chỉ A B có mặt tại hội đồng thi lúc: 06h45 sáng Chủ Nhật ngày 13/05/2018.

- Thí sinh thi Anh văn A1,A2,A3 có mặt tại hội đồng thi lúc: 12h45 chiều Chủ Nhật ngày 13/05/2018 (Ca1: 13h30 - 14h30; Ca2: 14h40 - 15h40; Ca3: 15h50 - 16h50).

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo 02 loại giấy tờ tùy thân sau: giấy chứng minh nhân dân và  thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang đủ giấy tờ tùy thân, hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.


Khóa Đang Học - Sắp Mở