Lịch thi các lớp Anh văn Học Online Khóa ON03

Lịch thi | 29/09/2020 | 2230 |

LỊCH THI CÁC LỚP ANH VĂN HỌC ONLINE

KHÓA ON03

 

TT LỚP CA HỌC GIẢNG VIÊN DẠY PHÒNG THI NGÀY THI
1 A1-ON T2_T4_T6 Hoàng Dung F5.13 Thứ 2 (12/10/2020)
17h30 - 20h40
2 A1-ON T2_T6 Ngô Phi Thường F5.14
1 A2-ON T2_T4_T6 Nguyễn Văn Hiền F5.13 Thứ 3 (13/10/2020)
17h30 - 20h40
2 A2-ON T2_T4_T6 Ngô Phi Thường F5.8
3 A2-ON T3_T5_T7 Dương Thảo Nguyên F5.14
4 A2-ON T7-CN Dương Thảo Nguyên

Lưu ý:

- Sinh viên đi thi đem theo giấy tờ tùy thân (Thẻ SV, CMND hoặc bằng lái xe).

- Sinh viên đến trể quá 15 phút không được vào phòng thi.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 


Khóa Đang Học - Sắp Mở