Lịch Thi Anh Văn Chủ Nhật Ngày 12/05/2019

Lịch thi | 11/05/2019 | 8669 |

LỊCH THI ANH VĂN CHỨNG CHỈ A,B VÀ ANH VĂN CƠ BẢN A1,A2,A3

NGÀY THI  CHỦ NHẬT 12/05/2019

 

- Thí sinh thi chứng chỉ A, B có mặt tại phòng thi lúc: 07h00 sáng Chủ Nhật ngày 12/05/2019 

  + Các phòng thi B: C7.1, C7.2, C7.3, C7.4, C7.5, C5.1, C5.2, C5.3, C5.4, C5.5, C5.6, C4.4, C4.5, C4.6, F7.12

  + Các phòng thi A: C4.1, C4.2, C4.3, C6.3, C6.4, C6.5, C6.6, F4.9, F4.10, F4.11, F4.12, F5.2, F5.3, F5.11, F5.12, F5.13, F5.14, F6.11, F6.13, F6.14, F6.16

- Thí sinh thi Anh văn A1,A2,A3 có mặt tại phòng thi lúc: 13h00 chiều Chủ Nhật ngày 20/01/2019( Ca1: 13h30 - 14h30; Ca 2: 14h40 - 15h40 ; Ca 3: 15h50 - 16h50 )

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo 02 loại giấy tờ tùy thân sau: giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang đủ giấy tờ tùy thân, hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.


Khóa Đang Học - Sắp Mở