LỊCH THI LỚP ĐÊM, LỚP SÁNG THỨ 7-CN KHÓA 71 (KG: 06/5/2019)

Lịch thi | 18/06/2019 | 3211 |

LỊCH THI LỚP ĐÊM, LỚP SÁNG THỨ 7-CN KHÓA 71 (KG: 06/5/2019)

TT LỚP PHÒNG BUỔI GIẢNG VIÊN GV COI THI BỔ SUNG THỜI GIAN
THI
NGÀY THI
1 A.1 F5.1 TỐI 2-4-6 NGUYỄN HOÀNG LINH NGUYỄN VĂN HIỀN 5.45 PM 05/07/2019
2 A.1 F5.2 TỐI 2-4-6 PHẠM VĂN MẠNH PHẠM THỊ ÁNH THIÊN 5.45 PM 05/07/2019
3 A.2 F5.10 TỐI 2-4-6 NGUYỄN NGỌC BÍCH NHÂM CHÍ BỬU 5.45 PM 05/07/2019
4 A.2 F5.11 TỐI 2-4-6 NGUYỄN H. THẢO NGUYÊN LÊ BÍCH VÂN 5.45 PM 05/07/2019
5 A.2 F5.12 TỐI 2-4-6 ĐẶNG THỊ DAO CHI ĐOÀN QUỲNH NHƯ 5.45 PM 05/07/2019
6 A.2 F5.13 TỐI 2-4-6 VÕ THANH TIẾN  NGÔ NGỌC BÍCH 5.45 PM 05/07/2019
7 A.3 F7.12 TỐI 2-4-6 NGUYỄN PHƯỚC THẢO HUỲNH CÔNG TRỌNG NHÂN 5.45 PM 05/07/2019
8 A.3 F5.3 TỐI 3-5-7 NGUYỄN PHƯỚC THẢO(KH70) P.T.HOÀI AN + HỒ THANH BẢO 5.45 PM 05/07/2019
9 A.1 F5.2 TỐI 3-5-7 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO PHẠM THỊ ÁNH THIÊN 5.45 PM 04/07/2019
10 A.2 F5.10 TỐI 3-5-7 NGUYỄN HOÀNG LINH ĐOÀN QUỲNH NHƯ 5.45 PM 04/07/2019
11 A.2 F5.12 TỐI 3-5-7 VÕ CHÍ GIANG HỒ THANH BẢO 5.45 PM 04/07/2019
12 A.1 F7.12 SÁNG 7-CN LÊ BÍCH VÂN HỒ THANH BẢO 13.00 PM 06/07/2019
13 A.2 F7.16 SÁNG 7-CN ĐOÀN QUỲNH NHƯ NGUYỄN VĂN HIỀN 13.00 PM 06/07/2019
14 A.2 F6.16 SÁNG 7-CN HUỲNH CÔNG TRỌNG NHÂN NGUYỄN H. THẢO NGUYÊN 13.00 PM 06/07/2019

Chú ý: Lớp A3 (học C7.4) học tối T3-T5-T7 là lớp của khóa 70 thi phòng F5.3

Ngày 18/06/2019

Ban Điều Hành


Khóa Đang Học - Sắp Mở