Thông báo ghi danh A2, A3, LTTĐ bậc 2/6 khóa KH80 dành cho sinh viên khóa 2019 trở về trước

Lịch khai giảng | 13/01/2021 | 2192 |

THÔNG BÁO

 GHI DANH LỚP A2, A3, LTTĐ BẬC 2/6 KHÓA 80 HỌC TẠI TRƯỜNG 

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2019 TRỞ VỀ TRƯỚC

- LỊCH HỌC:

 + Lớp A2, A3(7 tuần), LT 2/6 (8 tuần) tối T2-T4-T6 bắt đầu từ ngày 01/03/2021 (17h45 à 20h00)

 + Lớp A2, A3(7 tuần), LT 2/6 (8 tuần) tối T3-T5-T7 bắt đầu từ ngày 02/03/2021 (17h45 à 20h00)

 + Lớp A2, A3 sáng T7- CN (8 tuần) bắt đầu từ ngày 27/02/2021

- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 18/01/2021 ĐẾN 27/01/2021

                                               22/02/2021 ĐẾN 24/02/2021

  • SÁNG:   08H00'  ĐẾN   11H00'
  • CHIỀU: 13H00'   ĐẾN   15H45'

- ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT

- HỌC PHÍ: SINH VIÊN ĐÓNG TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG

  • A2, A3: 350.000 Đ
  • LUYỆN THI TĐB 2/6: 450.000 Đ

NGÀY 26/02/2021 SINH VIÊN XEM PHÒNG HỌC TẠI: https://englishcenter.caothang.edu.vn/lich-hoc.html

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở