Thông báo ghi danh A1, A2 khóa KH80 dành cho sinh viên khóa 2020

Lịch khai giảng | 13/01/2021 | 4386 |

THÔNG BÁO

 GHI DANH LỚP A1, A2 KHÓA 80 HỌC TẠI TRƯỜNG 

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2020

- LỊCH HỌC:

 + Lớp tối T2-T4-T6 học 8 tuần bắt đầu từ ngày 01/03/2021 (17h45 à 20h00)

 + Lớp tối T3-T5-T7 học 8 tuần bắt đầu từ ngày 02/03/2021 (17h45 à 20h00)

 + Lớp sáng T7- CN học 12 tuần bắt đầu từ ngày 27/02/2021

- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 18/01/2021 ĐẾN 27/01/2021

                                               22/02/2021 ĐẾN 24/02/2021

  • SÁNG:   08H00'  ĐẾN   11H 00'
  • CHIỀU: 13H00'   ĐẾN   15H 45'

- ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT

- HỌC PHÍ: 420.000 Đ (SINH VIÊN ĐÓNG TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG)

NGÀY 26/02/2021 SINH VIÊN XEM PHÒNG HỌC TẠI: https://englishcenter.caothang.edu.vn/lich-hoc.html

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở