Thông báo về việc nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

Thông báo | 07/02/2018 | 1053 |

 

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

 

BỘ PHẬN GHI DANH VÀ PHÁT CHỨNG CHỈ

NGHỈ TẾT TỪ NGÀY 8/2 ĐẾN HẾT NGÀY 25/2

NGÀY 26/2 LÀM VIỆC BÌNH THƯỜNG

 

Trung Tâm Anh Văn


Khóa Đang Học - Sắp Mở