Thông báo phát chứng chỉ Anh văn A-B thi ngày 19/11/2017

Thông báo | 19/01/2018 | 2161 |

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO

 

Đã có chứng chỉ Anh văn A - B thi ngày 19/11/2017

Thí sinh thi đạt đến nhận chứng chỉ tại phòng Giáo viên trong giờ hành chính.

 


Khóa Đang Học - Sắp Mở