Thông báo lịch học Anh văn khóa KH079 khai giảng ngày 05/12/2020

Lịch khai giảng | 05/12/2020 | 1817 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC ANH VĂN

KHÓA KH079 KHAI GIẢNG NGÀY 05/12/2020

SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY

 

Thời gian học: 

- Các lớp tối T2-T4-T6 (Bắt đầu học 07/12/2020); Thời gian học từ 17:45 -> 20:00

- Các lớp tối T3-T5-T7 (Bắt đầu học 08/12/2020); Thời gian học từ 17:45 -> 20:00

- Các lớp sáng thứ 7 - chủ nhật (Bắt đầu học 05/12/2020) Thời gian học 07:30 ->10:30

NẾU SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG TIỀN MÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC LỊCH HỌC. VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM.

 

Lưu ý:

- Lớp A1 học Tối T3-T5-T7 (dành cho khóa 2019 trở về trước) chuyển sang học tối T2-T4-T6.

- Lớp A1 học Tối T3-T5-T7 (dành cho khóa 2020) tiếp tục chiêu sinh đến ngày 8/12/2020.


Khóa Đang Học - Sắp Mở