THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

Thông báo | 22/12/2017 | 950 |

THÔNG BÁO

CÁC LỚP HỌC ANH VĂN BUỔI TỐI VÀ SÁNG CỦA KHÓA 63

(KHAI GIẢNG NGÀY 27/11/2017)

SẼ ĐƯỢC NGHỈ HỌC

TỪ NGÀY 30/12/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 01/01/2018


Khóa Đang Học - Sắp Mở