Thông báo lịch học Anh văn khóa KH081 khai giảng ngày 08/05/2021

Lịch học | 07/05/2021 | 2034 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC ANH VĂN

KHÓA KH081 KHAI GIẢNG NGÀY 08/05/2021

SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY

 

Thời gian học: 

- Các lớp tối T2-T4-T6 (Bắt đầu học 10/05/2021); Thời gian học từ 17:45 -> 20:00

- Các lớp tối T3-T5-T7 (Bắt đầu học 11/05/2021); Thời gian học từ 17:45 -> 20:00

- Các lớp sáng thứ 7 - chủ nhật (Bắt đầu học 08/05/2021)

NẾU SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG TIỀN MÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC LỊCH HỌC. VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM.

Lưu ý:

- A1, A2 Khóa 2020, luyện thi 2/6 mua giáo trình tại phòng giáo viên tần trệt nhà E.

- A1, A2 2019 trở về trước mua giáo trình tại phòng phát hành sách lầu 1 nhà A.


Khóa Đang Học - Sắp Mở