Lịch học Anh văn Khóa KH072 (KG:16/9/2019)

Lịch học | 13/09/2019 | 5413 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC ANH VĂN

KHÓA KH072 (KHAI GIẢNG NGÀY 16/9/2019)

SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY

Chú ý: Thời gian học

- Các lớp tối 2-4-6 (Bắt đầu học 16/9/2019); Thời gian học từ 17h45 đến 19h45

- Các lớp tối 3-5-7 (Bắt đầu học 17/9/2019); Thời gian học từ 17h45 đến 19h45

- Các lớp sáng thứ 7 - chủ nhật (Bắt đầu học 21/9/2019); Thời gian học từ 07h30 đến 10h30


Khóa Đang Học - Sắp Mở