Kết quả thi CNNL Tiếng Anh tương đương 2/6,3/6; Anh văn Khóa học KH075 và Anh văn Khóa học ON02

Kết quả thi | 18/08/2020 | 4337 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THI

 

1. Chứng nhận NL Tiếng Anh Tương Đương 2/6 & 3/6 (Ngày thi 09/8/2020)

2. Khóa học Offline KH075 (KG: 01/6/2020)

3. Khóa học Online ON02 (KG: 01/6/2020)

 

Học viên xem Tại Đây.

Lưu ý: 

- Thời gian phúc khảo từ ngày Thứ Tư 19/8/2020 đến hết ngày Thứ Sáu 21/8/2020

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)

Trung Tâm Ngoại Ngữ


Khóa Đang Học - Sắp Mở