Kết quả thi Anh văn Cơ bản A1,A2,A3 ngày thi 13/05/2018

Kết quả thi | 22/05/2018 | 5109 |

Đã có kết quả thi Anh văn căn bản A1, A2, A3 ngày thi 15/05/2018. Học sinh Sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Thời gian phúc khảo

- Anh văn Căn bản A1, A2, A3: từ ngày 22/05/2018 đến hết ngày 26/05/2018.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)


Khóa Đang Học - Sắp Mở