Kết quả học Anh văn Lớp đêm Khóa K64

Kết quả thi | 26/05/2018 | 2494 |

Đã có kết quả học Anh văn căn bản A1, A2, A3 Lớp đêm Khóa K64. Học sinh Sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Thời gian phúc khảo từ ngày 28/05/2018 đến hết ngày 02/06/2018.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)


Khóa Đang Học - Sắp Mở