Cấu Trúc Đề Thi Tiếng Anh Chứng Nhận Tương Đương Bậc 2/6

Chương trình học | 30/08/2023 | 52830 |

STRUCTURE OF final test

(Áp dụng từ tháng 9.2023)

Kỹ năng thi

Mục đích

Thời gian

Số câu hỏi

Dạng câu hỏi

Nghe

(trắc nghiệm)

Kiểm tra các kỹ năng Nghe khác nhau, nghe thông tin chi tiết, nghe thông tin chính, nghe hiểu giải thích

35p

5 phần, 25 câu (*0.4đ)

Part 1: Multiple choice (5 câu)

Nghe 5 đoạn hội thoại ngắn, nhìn vào tình huống trong các bức tranh và chọn đáp án đúng.

Part 2: Multiple choice (5 câu)

Nghe 5 câu giao tiếp ngắn và chọn đáp án hồi đáp phù hơp.

Part 3: True or False (5 câu)

Nghe đa dạng đoạn hội thoại về các chủ đề khác nhau và chọn đáp án true or false.

Part 4: Multiple choice (5 câu)

Nghe một cuộc điện thoại đến tổng đài của 1 công ty, văn phòng, cửa hàng, nhà hàng, sân bay, nhà ga, VPDL, để đặt hàng, khiếu nại, … và chọn đáp án đúng.

Part 5: Multiple choice (5 câu)

Nghe một bài độc thoại về các chủ đề đa dạng và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

Đọc

(trắc nghiệm)

Kiểm tra các kỹ năng Đọc khác nhau,

đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, định vị thông tin.

60p

8 phần (50 câu * 0.2đ)

Part 1: Vocabulary and Grammar (15 câu)

Đọc và chọn đáp đúng để hoàn thành câu.

Part 2: Matching (notice and explanation) (5 câu)

Đọc những thông báo, quảng cáo trong các nhà hàng, khách sạn, sân bay, nhà ga, cửa hàng, trung tâm thương mại, công ty, nhà máy, sau đó nối với lời giải thích đúng.

Part 3: Questions and responses (5 câu)

Đọc những mẫu câu giao tiếp ngắn về chủ đề cuộc sống hằng ngày và trong công việc, sau đó chọn đáp án đúng.

Part 4: Matching (conversation) (5 câu)

Đọc 1 đoạn hội thoại chưa hoàn chỉnh (liên quan đến kiến thức về lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật), sau đó nối đáp án phù hợp để hoàn thành đoạn hội thoại.

(Các tình huống trong các cửa hàng bán các linh kiện, các thiết bị, công cụ lĩnh vực kỹ thuật; các tình huống giao tiếp trong nhà máy, công ty.)

Part 5: True/ False/ Not Given (5 câu)

Đọc biểu đồ, bản báo cáo và chọn True/ False/ Not Given

Part 6: Cloze test (passage) (5 câu)

 Đọc một đoạn văn và nhìn vào sơ đồ, biểu đồ. Sau đó chọn đáp đúng để hoàn thành đoạn văn.

Part 7: Reading comprehension (5 câu)

Đọc một đoạn văn với đa dạng chủ đề và chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi.

Part 8: Cloze test  (5 câu)

Đọc một đoạn văn với chủ đề đa dạng, sau đó chọn đáp án phù hợp để hoàn thành đoạn văn đó.

Viết

(tự luận)

* Viết được tin nhắn/thư cho các tình huống đa dạng như xin lời khuyên, trả lời thông tin cho khách hàng, …

25p

Viết thư/ tin nhắn hồi đáp (10đ)

Gồm:

1. Lời chào

2. Nội dung tin nhắn/ thư (trả lời các câu hỏi)

3. Lời tạm biệt

Part 9: Guided message

Viết một tin nhắn để hồi đáp cho đồng nghiệp, khách hàng, thầy cô, bạn bè, về một tình huống cho sẵn (khoảng 70-120 từ).

Nói

Kiểm tra sự phản xạ, tương tác và khả năng tư duy, linh hoạt trong giao tiếp ở các tình huống khác nhau.

8p

2 phần (10đ)

Part 1: Cá nhân

Giám thị sẽ hỏi 5 câu hỏi về thông tin cá nhân với chủ đề đa dạng.

Part 2: Làm cặp

2 sinh viên thực hiện một đoạn hội thoại về một tình huống cho sẵn, dựa vào tranh để trả lời thông tin.


Khóa Đang Học - Sắp Mở