Thông báo

Thời gian đăng ký: Từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 27/02/2018
Ngày thi: Chiều Chủ nhật 04/03/2018
Thời gian đăng ký: Từ ngày 29/01/2018 đến 27/02/2018
Ngày thi sáng chủ nhật 04/03/2018
Trung tâm ngoại ngữ thông báo: đã có chứng chỉ anh văn A-B thi ngày 19/11/2017, thí sinh thi đạt đến nhận chứng chỉ tại phòng Giáo viên trong giờ hành chính.

Khóa Đang Học - Sắp Mở