Hướng dẫn sinh viên đăng nhập học E-Learning

E-Learning | 03/04/2020 | 1881 |

Video hướng dẫn Sinh viên học Tiếng Anh E-learning

Chú ý: Thời gian học:

heart Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 1 giờ (Học bằng phần mềm ZOOM với giảng viên).

heart ID ZOOM để học với giảng viên khi các em đăng nhập website Trung tâm sẽ có đầy đủ thông tin.

heart Ngoài thời gian trên, Sinh viên có thể đăng nhập website Trung tâm bất kỳ lúc nào để học qua videolàm bài tập (Có giảng viên hướng dẫn).

heart Trong quá trình học có điểm danh và tính điểm chuyên cần. Nên bắt buộc các em phải tham gia đầy đủ các buổi học và hoàn thành các bài tập trên website.


Khóa Đang Học - Sắp Mở