Hướng dẫn sinh viên làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

E-Learning | 02/11/2021 | 6575 |

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA
TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ

Sinh viên xem thông báo V/v Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào tại website trung tâm ngoại ngữ để đăng ký.

 

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP ZOOM VÀ CÁCH ĐẶT TÊN

Bước 2.1. Tải phần mềm ZOOM và cài đặt tại đây. Sau khi tải file cài xong sinh viên nhấp 2 lần vào file đã tải về để tiến hành cài đặt.

Bước 2.2. Đăng nhập phần mềm ZOOM.

- Sau khi cài đặt xong. Sinh viên nhấp 2 lần vào biểu tượng của phần mềm zoom để mở lên.

Chú ý: Nếu sinh viên chưa đăng nhập thì thực hiện Bước 2.3 nếu đã nhập rồi thì thực hiện Bước 2.4


Bước 2.3. Đăng nhập ZOOM bằng email Cao Thắng

- Nhấp vào nút “Sign In” như hình sau:

- Nhấp vào nút “Google” như hình sau:

Nhập địa chỉ email có dạng: MSSV@caothang.edu.vn . Nhấn nút “Tiếp theo

Nhập mật khẩu của email sinh viên và nhấn nút “Tiếp theo”.

Bước 2.4. Kết nối với phòng làm kiểm tra

Sau khi đăng nhập vào ZOOM xong. Sinh viên chọn nút “Join” như hình sau:

- Nhập ID ZOOM và Cách đặt tên theo cú pháp: MaLop – MaSV – Ho va Ten (Ví dụ: 01 – 0303211002 – Nguyễn Văn An)

Chú ý: ID ZOOMMaLop Trung tâm gửi vào email của sinh viên.

Sau đó nhấp nút “Join” như hình sau.

- Tiếp theo nhập Passcode sau đó nhấp nút “Join Meeting” như hình sau:

Chú ý: Passcode trung tâm gửi vào email cho sinh viên.

BƯỚC 3: ĐĂNG NHẬP WEB TRUNG TÂM:

- Truy cập website trung tâm: https://englishcenter.caothang.edu.vn/hv-dang-nhap.html

Chú ý: Tên đăng nhập mật khẩu Trung tâm gửi vào email của sinh viên.

 

BƯỚC 4: CÁCH LÀM BÀI:

- Sau khi đăng nhập thành công. Sinh viên chọn lớp thì đầu vào. Nhấp vào nút “Vào Học” như hình sau:

- Sinh viên nhấp vào nút “LÀM BÀI KIỂM TRA Dau-vao…” như hình sau:

- Thông tin bài kiểm tra đầu vào. Sinh viên nhấp vào nút “BẮT ĐẦU” để làm bài.

Chú ý:

- Nếu khi làm bài ĐỒNG HỒ tính thời gian KHÔNG CHẠY thì THOÁT RA sử dụng THIẾT BỊ KHÁC (như máy tính khác hoặc điện thoại) để làm.

- Bài làm sẽ hiển thị từng câu. Khi làm xong câu hỏi nào thì câu đó không hiển thị lại.


Khóa Đang Học - Sắp Mở