Cấu trúc kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào K2021

E-Learning | 02/11/2021 | 9949 |

CẤU TRÚC KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K2021

(Dùng để miễn các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo)

 

PHẦN 1- LISTENING (20 PHÚT)

Part 1: (5 câu)

Nghe 5 đoạn hội ngắn, nhìn vào tình huống trong các bức tranh và chọn đáp án đúng.

Part 2: (5 câu)

Nghe 5 tình huống giao tiếp ngắn, tưởng tượng SV là một nhân vật trong những tình huống này và chọn đáp án hồi đáp phù hơp.

Part 3: (5 câu)

Nghe một đoạn hội thoại. Điền thông tin còn thiếu vào bảng tóm tắt

Part 4: (5 câu)

Nghe một bài nói chuyện và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.

 

PHẦN 2: READING

Part 1: Multiple choice (5 câu)

Bao gồm 10 câu, kiểm tra ngữ pháp và từ vựng

Part 2: Questions and responses (5câu)

Đọc những mẫu câu giao tiếp ngắn về chủ đề cuộc sống hằng ngày và trong công việc, sau đó chọn đáp án đúng.

Part 3: Cho 5 bảng thông báo/cảnh báo an toàn. Chọn mô tả phù hợp với cảnh báo/thông báo.

Part 4: Matching (5 câu)

Đọc 1 đoạn hội thoại chưa hoàn chỉnh, đóng vai một nhân vật trong đoạn hội thoại, chọn đáp án phù hợp để hoàn thành đoạn hội thoại.

Part 5: Reading comprehension (5 câu)

Đọc một đoạn văn, và chọn đáp án phù hợp nhất để trả lời các câu hỏi.

 

PHẦN 3. WRITING

Viết một đoạn văn khoảng từ 100-120 từ nói về chủ đề sở thích học tập.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI KIỂM TRA


Khóa Đang Học - Sắp Mở