Hướng dẫn cài đặt phần mềm zoom và cách lấy ID để kết nối vào lớp học

E-Learning | 05/04/2020 | 1408 |

Video hướng dẫn sinh viên cài đặt phần mềm zoom và cách lấy ID để kết nối vào lớp học.


Khóa Đang Học - Sắp Mở