Thông báo v/v nghỉ học tối thứ bảy ngày 16/06/2018

Thông báo | 16/06/2018 | 496 |

THÔNG BÁO

 

Trung Tâm Ngoại Ngữ thông báo đến tất cả các học viên Khóa 65 (Học tối 3-5-7

Tối thứ bảy ngày 16/06/2018 tất cả các học viên được nghỉ. 

Thứ ba ngày 19/06/2018 học tập bình thường.

 

Trung Tâm Ngoại Ngữ


Khóa Đang Học - Sắp Mở