Thông báo nghỉ lễ

Thông báo | 18/04/2018 | 363 |

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

THÔNG BÁO

V/v: NGHỈ LỄ

 

1/ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3/2018 (âm lịch) – nhằm ngày thứ 4: 25/4/2018

Giảng viên và sinh viên các lớp anh văn trực thuộc Trung tâm nghỉ (sáng- trưa- tối)

2/       Thứ 7:         ngày 28/4/2018

          Chủ nhật:    ngày 29/4/2018

          Thứ 2:         ngày 30/4/2018

          Thứ 3:         ngày 01/5/2018

Giảng viên và sinh viên các lớp anh văn trực thuộc Trung tâm nghỉ (sáng- trưa- tối)

3/ Thứ 4: ngày 02/5/2018 giảng dạy và học tập bình thường

4/ Giảng viên dạy bù cho các lớp từ 7/5 đến 13/5/2018 (đối với các lớp thiếu giờ) – Giảng viên báo lịch dạy bù cho Thầy Vân trước ngày 27/4/2018.

BAN ĐIỀU HÀNH


Khóa Đang Học - Sắp Mở