Thông báo đã có kết quả phúc khảo thi A1, A2, A3 KHÓA HỌC 69 ngày KG 25/02/2019

Thông báo | 23/05/2019 | 719 |

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ANH VĂN A1, A2, A3

KHÓA HỌC 69 NGÀY KG 25/02/2019

 

Thí sinh xem tại đây.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở