Thông báo đã có kết quả chấm phúc khảo Anh văn

Thông báo | 14/06/2018 | 523 |

THÔNG BÁO

 

Trung Tâm Ngoại Ngữ thông báo. Đã có kết quả chấm phúc khảo Anh văn Chứng chỉ A-BAVCB A1,A2,A3 ngày thi 13/05/2018 và Kỳ thi Khóa 64 khai giảng ngày 05/03/2018.

Thí sinh xem kết quả phúc khảo tại Phòng giáo viên - Nhà E - Giờ hành chính.

 

Trung Tâm Ngoại Ngữ


Khóa Đang Học - Sắp Mở