Thông báo chuyển ngày học A3

Thông báo | 18/06/2018 | 236 |

THÔNG BÁO

Trung Tâm Ngoại Ngữ thông báo. Do không đủ học viên nên lớp A3 học sáng thứ 3-5 phòng A3.4 sẽ chuyển sang học ngày 26/06/2018


Khóa Đang Học - Sắp Mở