Thông báo V/v dời khóa thi AVCB A1, A2, A3 ngày 23/12/2018

Thông báo | 19/12/2018 | 1073 |

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

THÔNG BÁO

(V/v dời khóa thi AVCB A1, A2, A3 ngày 23/12/2018)

 

KHÓA THI ANH VĂN CĂN BẢN NGÀY 23/12/2018

SẼ ĐƯỢC DỜI LẠI THI NGÀY 06/01/2019

TRUNG TÂM TIẾP TỤC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 04/01/2019


Khóa Đang Học - Sắp Mở