Kết quả thi Anh văn khóa 65 khai giảng ngày 14/05/2018 và Anh văn Cơ bản A1, A2, A3 ngày thi 22/07/2018

Thông báo | 25/07/2018 | 4630 |

Đã có kết quả thi Anh văn khóa 65 khai giảng ngày 17/05/2018  và  Anh văn căn bản A1, A2, A3 ngày thi 22/07/2018. Học sinh Sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Thời gian phúc khảo

- Anh văn khóa 65 khai giảng ngày 14/05/2018: từ ngày 25/07/2018 đến hết ngày 01/08/2018.

- Anh văn Căn bản A1, A2, A3: từ ngày 25/07/2018 đến hết ngày 01/08/2018.

(Liên hệ phúc khảo Phòng Giáo viên - tầng trệt - nhà E - giờ hành chính)


Khóa Đang Học - Sắp Mở