Lịch Thi Anh Văn sáng Chủ Nhật Ngày 20/01/2019

Lịch thi | 19/01/2019 | 2233 |

LỊCH THI ANH VĂN CHỨNG CHỈ A,B VÀ ANH VĂN CƠ BẢN A1,A2,A3

NGÀY THI 20/01/2019

 

- Thí sinh thi chứng chỉ A, B có mặt tại phòng thi lúc: 07h00 sáng Chủ Nhật ngày 20/01/2019 (Ca 1: 7h30 - 9h10; Ca 2: 9h40 - 11h40)

  + Các phòng thi B: F5.1, F5.2, F5.3, F5.10, F5.11, F5.12, F5.14 (Ca 1: Nghe + Nói; Ca 2: Đọc + Viết). Riêng F7.16 (Ca 1: Đọc + Viết; Ca 2: Nghe + Nói)

  + Các phòng thi A: F6.11, F6.13, F6.14, F7.12, F7.14, F7.15 (Ca 1: Đọc + Viết; Ca 2: Nghe + Nói)

- Thí sinh thi Anh văn A1,A2,A3 có mặt tại phòng thi F5.8 lúc: 07h00 sáng Chủ Nhật ngày 20/01/2019 (Ca1: 7h30 - 8h30; Ca2: 8h40 - 9h40; Ca3: 9h50 - 10h50).

- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo 02 loại giấy tờ tùy thân sau: giấy chứng minh nhân dân và  thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang đủ giấy tờ tùy thân, hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.

- Nếu Thí sinh bị trùng lịch thi lại các môn chính khóa thì liên hệ phòng Hội đồng để xếp lại lịch thi.


Khóa Đang Học - Sắp Mở