Thông báo ghi danh khóa học 72 (Khai giảng 16/9/2019)

Lịch khai giảng | 29/08/2019 | 6223 |

THÔNG BÁO

 

- GHI DANH KHÓA HỌC 72 (NGÀY KHAI GIẢNG 16/9/2019)

  • Các lớp tối, sáng (2-4-6) bắt đầu học ngày 16/9/2019 từ 17h45’ đến 19h45’
  • Các lớp tối, sáng (3-5-7) bắt đầu học ngày 17/9/2019 từ 17h45’ đến 19h45’
  • Các lớp sáng thứ (7-CN) bắt đầu học ngày 21/9/2019 từ 07h30’ đến 10h30’

 

- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 04/9/2019 ĐẾN 12/9/2019

  • SÁNG:   08H00’  ĐẾN   11H 00’
  • CHIỀU: 13H00’   ĐẾN   15H 45’

 

- ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT

 

- HỌC PHÍ:

  • LUYỆN THI A:       350.000 đ
  • LUYỆN THI B:       400.000 đ
  • ANH VĂN A1:        350.000 đ
  • ANH VĂN A2:        350.000 đ
  • ANH VĂN A3:        350.000 đ

DANH SÁCH PHÒNG HỌC SINH VIÊN XEM TẠI http://englishcenter.caothang.edu.vn/lich-hoc/Lich-hoc-Anh-van-Khoa-KH072-KG1692019.html

TRUNG TÂM ANH VĂN


Khóa Đang Học - Sắp Mở