Thông báo ghi danh khóa học 68 (Khai giảng 12/11/2018)

Lịch khai giảng | 19/10/2018 | 3837 |

THÔNG BÁO

GHI DANH KHÓA HỌC 68 (NGÀY KHAI GIẢNG 12/11/2018)

Các lớp tối,sáng (2-4-6) bắt đầu học ngày 12/11/2018 từ 17h45’ đến 19h45’

Các lớp tối, sáng (3-5-7) bắt đầu học ngày 13/11/2018 từ 17h45’ đến 19h45’

Các lớp sáng thứ (7- CN) bắt đầu học ngày 17/11/2018 từ 07h30’ đến 10h30’

 • THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 29/10/2018 ĐẾN 07/11/2018

                   SÁNG:   08H00’              ĐẾN 11H00’

                   CHIỀU:  13H00’              ĐẾN 15H45’

 • ĐỊA ĐIỂM GHI DANH: PHÒNG GIÁO VIÊN NHÀ E TẦNG TRỆT
 • HỌC PHÍ:
  •  LUYỆN THI A:                     200.000
  • LUYỆN THI B:                      300.000
  • ANH VĂN A1:                       260.000
  • ANH VĂN A2:                       260.000
  • ANH VĂN A3:                       260.000
  • CHƯƠNG TRÌNH B:            300.000

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở