Thông báo đã có kết quả thi A1, A2, A3 ngày 06/01/2019

Kết quả thi | 10/01/2019 | 1419 |

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI ANH VĂN A1, A2, A3 NGÀY THI 06/01/2019 

 

Trung tâm ngoại ngữ thông báo. Đã có kết quả thi Anh văn A1, A2, A3 ngày thi 06/01/2019 và khóa 66.

Thí sinh xem kết quả tại đây.

Chú ý: Thời gian phúc khảo từ 10/01/2019 đến hết ngày 17/01/2019.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ


Khóa Đang Học - Sắp Mở