Defne oyun oyun kuzum Naruto OYUNLARI oyunkuzum.net Defneoyun.net oyun portakaloyun.com
Thông báo v/v Thi chứng chỉ A, B Khóa 41 ngày 19/11/2017 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 02:59

Ngày thi: sáng chủ nhật 19/11/2017

Lệ phí thi lần đầu (hoặc thi lại 3 môn):
- Chứng chỉ A: 110.000 đ
- Chứng chỉ B: 130.000 đ
(Lệ phí bao gồm 10.000 đồng tiền làm chứng chỉ)

Lệ phí thi lại 1 hoặc 2 môn: Chứng chỉ A: 50.000 đ, B: 60.000 đ

Thời gian đăng ký: Từ ngày 30/10/2017 đến 08/11/2017

Liên hệ: Phòng giáo viên nhà E tầng trệt

Thời gian: Sáng: 8h 00’ đến  11 h00’, Chiều: 13h 15’  đến  15h 50’

Hướng dẫn đăng ký:
- Mỗi thí sinh chuẩn bị 1 ảnh 3x4 (ảnh không chụp quá 6 tháng, mặc áo sơ mi hoặc đồng phục trường).
- Nhận phiếu đăng ký tại phòng ghi danh.
- Thi lại bảo lưu điểm: ghi rõ các thông tin của khóa cần bảo lưu. Mỗi thí sinh chỉ được thi lại 1 lần và bảo lưu điểm 1 lần các môn đạt 5 điểm trở lên, thời hạn không quá 1 năm kể từ ngày thi.

Lưu ý:
- Danh sách phòng thi sẽ được niêm yết tại sảnh B hoặc thí sinh vào trang http://www.englishcenter.caothang.edu.vn/ vào thứ bảy ngày 18/11/2017 (Thí sinh nào có đăng ký mà không thấy tên phải nhanh chóng khiếu nại trước ngày thi).
- Thí sinh có mặt tại hội đồng thi lúc: 06h45’ sáng Chủ Nhật ngày 19/11/2017.
- Tất cả thí sinh khi đi thi phải mang theo 02 loại giấy tờ tùy thân sau: 01 giấy chứng minh nhân dân hoặc 01 thẻ sinh viên để đối chiếu. Mọi trường hợp không mang đủ giấy tờ tùy thân, hoặc đi thi trễ quá 15 phút đều không được thi.

 
KẾ HOẠCH ÔN TẬP ANH ANH VĂN ĐẦU VÀO CĐN & TCCN Năm học 2017–2018 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 01:59

CĐN & TCCN Năm học 2017 – 2018


T

T

Môn

Giáo viên dạy

Bậc/đợt/năm

Số

Tiết

Sĩ số

Tuần

Buổi - phòng

Số tiết/thứ

Thi

Sáng

Phòng

T7

CN

TG/ngày

Phòng

1

Anh văn đầu vào

Nguyễn Thị Thùy Linh

TC CKCT17A

3

7

Sáng: 21/10/2017

F7.16

3C

7.30

05/11/17

C7.6

C7.5

2

Anh văn đầu vào

Huỳnh Công Trọng Nhân

TC SCCK17

3

7

Sáng: 21/10/2017

F7.14

3C

7.30

05/11/17

C7.2

C7.1

3

Anh văn đầu vào

Trần Thị Vân

TC ĐCN17A

3

7

Sáng: 21/10/2017

F7.13

3C

7.30

05/11/17

C6.2

C6.1

4

Anh văn đầu vào

Võ Thanh Tiến

TC NL17A

3

7

Sáng: 21/10/2017

F6.14

3C

7.30

05/11/17

C5.4

C5.3

5

Anh văn đầu vào

Đoàn Quỳnh Như

TC ĐTCN17

3

7

Sáng: 21/10/2017

F7.12

3C

7.30

05/11/17

C4.2

C4.4

6

Anh văn đầu vào

Nhâm Chí Bửu

TC CKCT17B

3

7

Sáng: 21/10/2017

F7.11

3C

7.30

05/11/17

C7.4

C7.3

7

Anh văn đầu vào

Ngô Ngọc Bích

TC CKĐL17B

3

7

Sáng: 21/10/2017

F6.16

3C

7.30

05/11/17

C6.4

C6.3

8

Anh văn đầu vào

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

TC ĐCN17B

3

7

Sáng: 21/10/2017

F6.13

3C

7.30

05/11/17

C5.6

C5.5

9

Anh văn đầu vào

Phạm Văn Mạnh

TC NL17B

3

7

Sáng: 21/10/2017

F6.12

3C

7.30

05/11/17

C5.2

C5.1

10

Anh văn đầu vào

Nguyễn Hữu Vân

TC TH17

3

7

Sáng: 21/10/2017

F4.14

3C

7.30

05/11/17

B3.1

B3.2

11

Anh văn đầu vào

Nguyễn Thị Thùy Linh

TC CKĐL17A

3

7

Sáng: 22/10/2017

F7.16

3C

7.30

05/11/17

C6.6

C6.5

12

Anh văn đầu vào

Huỳnh Công Trọng Nhân

CĐN CGKL17A

3

7

Sáng: 22/10/2017

F7.14

3C

8.45

05/11/17

C7.6

C7.5

13

Anh văn đầu vào

Trần Thị Vân

CĐN SCCK17A

3

7

Sáng: 22/10/2017

F7.13

3C

8.45

05/11/17

C7.2

C7.1

14

Anh văn đầu vào

Võ Thanh Tiến

CĐN KTML17B

3

7

Sáng: 22/10/2017

F6.14

3C

8.45

05/11/17

C6.2

C6.1

15

Anh văn đầu vào

Đoàn Quỳnh Như

CĐN

CKÔTÔ 17C

3

7

Sáng: 22/10/2017

F7.12

3C

8.45

05/11/17

C5.2

C5.1

16

Anh văn đầu vào

Nhâm Chí Bửu

CĐN

CKÔTÔ 17D

3

7

Sáng: 22/10/2017

F7.11

3C

8.45

05/11/17

C4.2

C4.4

17

Anh văn đầu vào

Ngô Ngọc Bích

CĐN ĐCN17A

3

7

Sáng: 22/10/2017

F6.16

3C

10.00

05/11/17

C7.6

C7.5

18

Anh văn đầu vào

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

CĐN ĐCN17B

3

7

Sáng: 22/10/2017

F6.13

3C

10.00

05/11/17

C7.4

C7.3

19

Anh văn đầu vào

Phạm Văn Mạnh

CĐN

ĐCN17E

3

7

Sáng: 22/10/2017

F6.12

3C

10.00

05/11/17

C6.4

C6.3

20

Anh văn đầu vào

Nguyễn Hữu Vân

CĐN ĐTCN17A

3

7

Sáng: 22/10/2017

F6.11

3C

8.45

05/11/17

B3.1

B3.2

21

Anh văn đầu vào

Nguyễn Thị Thùy Linh

CĐN QTM17A

3

8

Sáng: 28/10/2017

F7.16

3C

10.00

05/11/17

C6.2

C6.1

22

Anh văn đầu vào

Huỳnh Công Trọng Nhân

CĐN SCLRMT17A

3

8

Sáng: 28/10/2017

F7.14

3C

10.00

05/11/17

C5.2

C5.1

23

Anh văn đầu vào

Trần Thị Vân

CĐN KTDN17

3

8

Sáng: 28/10/2017

F7.13

3C

10.00

05/11/17

B3.1

B3.2

24

Anh văn đầu vào

Võ Thanh Tiến

CĐN CGKL17B

3

8

Sáng: 28/10/2017

F6.14

3C

8.45

05/11/17

C7.4

C7.3

25

Anh văn đầu vào

Đoàn Quỳnh Như

CĐN SCCK17B

3

8

Sáng: 28/10/2017

F7.12

3C

8.45

05/11/17

C6.6

C6.5

26

Anh văn đầu vào

Nhâm Chí Bửu

CĐN HÀN 17

3

8

Sáng: 28/10/2017

F7.11

3C

7.30

05/11/17

B3.3

B3.4

27

Anh văn đầu vào

Ngô Ngọc Bích

CĐN KTML17A

3

8

Sáng: 28/10/2017

F6.16

3C

8.45

05/11/17

C6.4

C6.3

28

Anh văn đầu vào

Nguyễn Thị Thùy Linh

CĐN

CKÔTÔ 17A

3

8

Sáng: 29/10/2017

F7.16

3C

8.45

05/11/17

C5.6

C5.5

29

Anh văn đầu vào

Huỳnh Công Trọng Nhân

CĐN

CKÔTÔ 17B

3

8

Sáng: 29/10/2017

F7.14

3C

8.45

05/11/17

C5.4

C5.3

30

Anh văn đầu vào

Trần Thị Vân

CĐN ĐCN17C

3

8

Sáng: 29/10/2017

F7.13

3C

10.00

05/11/17

C7.2

C7.1

31

Anh văn đầu vào

Võ Thanh Tiến

CĐN ĐCN17D

3

8

Sáng: 29/10/2017

F6.14

3C

10.00

05/11/17

C6.6

C6.5

32

Anh văn đầu vào

Đoàn Quỳnh Như

CĐN ĐTCN17B

3

8

Sáng: 29/10/2017

F7.12

3C

8.45

05/11/17

B3.3

B3.4

33

Anh văn đầu vào

Nhâm Chí Bửu

CĐN QTM17B

3

8

Sáng: 29/10/2017

F7.11

3C

10.00

05/11/17

C5.6

C5.5

34

Anh văn đầu vào

Ngô Ngọc Bích

CĐN QTM17C

3

8

Sáng: 29/10/2017

F6.16

3C

10.00

05/11/17

C5.4

C5.3

35

Anh văn đầu vào

Phạm Văn Mạnh

CĐN SCLRMT17B

3

8

Sáng: 29/10/2017

F6.13

3C

10.00

05/11/17

C4.2

C4.4

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 02:03
 
KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO KHỐI CAO ĐẲNG CÁC NGÀNH 2017 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 00:16

Phúc khảo đến hết ngày 31/10/2017. Nhận đơn phúc khảo tại phòng giáo viên nhà E (giờ hành chính)

Lưu ý:
Học phần A1, A2, mỗi học phần có 3 ĐVHT, được tính vào khối lượng học tập của học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm thứ nhất. Nếu không được miễn học, HSSV có thể học A1, A2 vào các lớp buổi tối, lớp sáng, chiều chủ nhật, hoặc các lớp khác trong tuần do Trung tâm Ngoại ngữ mở. SVHS phải nộp học phí các học phần A1, A2 theo mức học phí của các lớp anh văn buổi tối.

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 03:40
 
Qui định học phần Anh văn căn bản của SVHS trình độ Trung cấp, và Cao đẳng PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 07:05

Để nâng cao trình độ tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của SVHS sau khi tốt nghiệp, nhà trường qui định việc học tập học phần Anh văn căn bản – học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo chính khóa - như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình Anh văn căn bản (AVCB) bao gồm 3 học phần: A1, A2, và A3. Ba học phần này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng đủ khả năng dự thi lấy chứng chỉ tiếng anh trình độ A, B tại trường.

SVHS phải dự kiểm tra tiếng Anh vào đầu khóa học để được đánh giá, xếp lớp, hoặc được miễn học các phần AVCB, nếu đạt yêu cầu.

a. Học phần A1, A2:

Học phần A1, A2, mỗi học phần có 3 ĐVHT, được tính vào khối lượng học tập của học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm thứ nhất. Nếu không được miễn học, HSSV có thể học A1, A2 vào các lớp buổi tối, lớp sáng, chiều chủ nhật, hoặc các lớp khác trong tuần do Trung tâm Ngoại ngữ mở. SVHS phải nộp học phí các học phần A1, A2 theo mức học phí của các lớp anh văn buổi tối.

b. Học phần anh văn căn bản A3: Học phần A3 có thời lượng 3 ĐVHT được phân bố vào thời khóa biểu học kỳ 3 của chương trình chính khóa.

II. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA XẾP LỚP HỌC PHẦN ANH VĂN CĂN BẢN

Kế hoạch kiểm tra xếp lớp tiếng Anh được công bố vào tuần sinh hoạt đầu khóa học. Hssv dự kiểm tra xếp lớp phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh, và nộp lệ phí tại phòng thi theo qui định.

1. Phân loại kết quả kiểm tra (KT) xếp lớp tiếng Anh đầu khóa


Điểm KT xếp lớp

Kết quả nhận được

Ghi chú

≥ 7

SVHS được miễn học các học phần AVCB, điểm KT xếp lớp là điểm học phần A1, A2, A3 chính khóa.

Ví dụ:

SV có kết quả kiểm tra xếp lớp = 8,0 sẽ có điểm học phần A1= A2= A3=8,0

≥ 5 đến < 7

Điểm kiểm tra xếp lớp tính cho học phần A1, A2. Hssv phải học A3..

Ví dụ:

Sv có kết quả kiểm tra xếp lớp = 6,0 sẽ có điểm học phần A1=6,0 A2= 6,0; A3= 4,9

3 đến < 5 điểm

SVHS được miễn A1, phải học A2, A3

Ví dụ:

Sv có điểm kiểm tra xếp lớp = 4,0 sẽ có điểm A1=5; A2 = A3=4,0

< 3điểm

Sv Hs phải học A1, A2, A3. Điểm kiểm tra xếp lớp được tính vào A1, A2, A3

Ví dụ:

Sv có điểm kiểm tra xếp lớp =2,0 sẽ có điểm A1=A2=A3= 2,0

 

2. Trường hợp SVHS không dự KT xếp lớp

Những SVHS không dự kiểm tra xếp lớp đầu khóa học sẽ có điểm A1= A2 = 0. Hssv phải đăng ký học các lớp AVCB buổi tối để tích lũy điểm học phần A1, A2 (học phần A3 được học trong chương trình chính khóa).

 

3. Trường hợp SVHS nộp chứng chỉ tiếng Anh vào đầu khóa học

HSSV nộp các chứng chỉ do tổ chức khảo thí được Trường CĐKTCT công nhận dưới đây vào đầu khóa học sẽ được chuyển đổi tương đương như sau:

Bảng 1

Học phần -

Chứng chỉ qui đổi

IELTS (Academic British)

TOEFL

PBT

(Academic

American)

TOEFL Ibt

(Academic American)

TOEIC

(Business, American)

Qui đổi = 10 điểm học phần

Chứng chỉ A

4.0

400

40

350

A1, A2, A3

Chứng chỉ B

4.5

440

50

450

A1, A2, A3 

 

 

 

 

Lưu ý:

  1. Các chứng chỉ nói trên phải được nộp cho Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường vào đầu khóa học, và điểm chỉ được qui đổi sau khi Trung tâm thẩm định các chứng chỉ là hợp lệ (xem mục IV. 3.b).
  2. Chứng chỉ hợp lệ được chấp nhận khi Hssv nộp nhận bằng tốt nghiệp thay cho chứng chỉ A, B tiếng Anh.

III. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ HỌC TẬP

1. Chế độ học tập:

a. SVHS học A1, A2, A3 phải nộp học phí, học theo danh sách lớp do trường sắp xếp và phải đảm bảo thời gian dự lớp đạt ≥ 80% thời lượng của học phần mới được dự thi kết thúc học phần.

b. SVHS có thể học học phần AVCB tại Trung tâm Anh văn của trường, tự học theo giáo trình, hoặc học tại các địa điểm phù hợp với hoàn cảnh của mình. Để tích lũy điểm A1, A2, A3, SVHS có thể đăng ký (tại phòng Ghi danh tiếng Anh) dự thi kết thúc các học phần AVCB với tư cách thí sinh tự do. Trong trường hợp này SVHS phải nộp lệ phí dự thi theo qui định.

c. Trong mọi trường hợp, SVHS phải mang theo giấy tờ tủy thân có dán hình khi dự kiểm tra, thi các kỳ thi tiếng Anh. SVHS phải trình thẻ học sinh, giấy tờ tùy thân có hình, và phiếu dự thi khi được cán bộ coi thi yêu cầu.

d. SVHS vi phạm kỷ luật trong các kỳ kiểm tra đầu khóa và thi kết thúc các học phần AVCB sẽ bị xử lý kỷ luật theo (Chương V, điều 14) Quy chế học tập của trường, đặc biệt, các hình thức thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị xử lý ở mức cảnh cáo hoặc đình chỉ học tập. Hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định.

2. Học trả nợ học phần anh văn căn bản A1, A2, A3.

SVHS nợ điểm học phần A1, A2, A3 học trả nợ tại các lớp AVCB buổi tối của trường. Mức học phí được nộp theo qui định của các lớp AVCB buổi tối.

IV. QUI ĐỊNH NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐỂ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

a. SVHS phải nộp chứng chỉ A (chứng chỉ B đối với Hssv Cao đẳng khóa 2016 trở về trước) tiếng Anh (hoặc tương) khi nhận bằng tốt nghiệp.

b. Những chứng chỉ có thời gian quá 2 năm tính từ ngày cấp tới ngày nộp sẽ không được công nhận.

c. Trường chỉ công nhận chứng chỉ A, B do Trung tâm Anh văn của trường cấp, hoặc chứng chỉ được cấp từ các các trung tâm ngoại ngữ ĐHSP, KHXH&NV, Đại học SPKT, Đại học Sài Gòn, và các tổ chức khảo thí tiếng Anh được liệt kê trong bảng1 tại mục II.3 nói trên. Tính xác thực của chứng chỉ sẽ được Phòng Đào tạo gửi thẩm tra ngay tại nơi cấp trước khi công nhận. thời gian có kết quả thẩm tra sớm nhất là 2 tuần kể từ ngày trường gửi văn bản đi thẩm tra.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định về học phần anh văn căn bản trái với quy định này đều không còn hiệu lực.

Attachments:
File
Download this file (QUYDINH-AVCB.2017.pdf)QUYDINH-AVCB.2017.pdf
Cập nhật ngày Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017 07:20
 
THÔNG BÁO PHÁT CHỨNG CHỈ ANH VĂN A-B THI NGÀY 16/07/2017 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 00:38

Trung tâm ngoại ngữ thông báo: đã có chứng chỉ anh văn A-B thi ngày 16/07/2017, thí sinh thi đạt đến nhận chứng chỉ tại phòng Giáo viên trong giờ hành chính.

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.